BIPBIP Archiwalny
menu

Uroczyste otwarcie Żłobka Gminnego w Szczytnie

2024-01-23 09:44:42 (ost. akt: 2024-01-23 09:49:50)

Działki na których powstał żłobek zostały zakupione aktem notarialnym dnia 21.06.2022 r. za kwotę 783 756, 00 zł. Dokumentację opracowało Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie, które opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i nadzór inwestorski wyceniło na łączną kwotę 208 485, 00 zł.
W ramach inwestycji przebudowano i rozbudowano istniejące, nieużytkowane budynki zlokalizowane przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie na potrzeby żłobka i przedszkola gminnego.
Obiekt stanowi niezależne funkcjonalnie przedszkole i żłobek, z osobnymi wejściami, zapleczem sanitarno-technicznym, kotłownią. Obiekt przeznaczony na dzienny pobyt dzieci o czasie pobytu powyżej 5 godzin:
- w wieku 3-6 lat – 3 grupy po 25 dzieci (łącznie 75 dzieci)
- w wieku 1-3 lat – 2 grupy po 25 dzieci (łącznie 50 dzieci)- z czego 30 miejsc jest objętych dofinansowaniem z programu Maluch+.
Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych (Elektryczny Patrol Ewa Giedrys z Biskupca) to kwota 4 171 347,58 zł, z czego koszt budowy żłobka wynosi 1 626 825,56 zł - 39% wartości zadania; przedszkola 2 544 522,02 zł - 61% wartości zadania.
Dofinansowanie z programu Maluch+ (żłobek) w kwocie 1 219 135,94 zł. Dofinansowanie z programu MEiN „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” (przedszkole) - 500 000,00 zł.
Wstęgę przecięli: Wojewoda Warmińsko - Mazurski Pan Radosław Król, Wójt Gminy Szczytno Pan Sławomir Wojciechowski, Dyrektor Żłobka Pani Ewa Farjan oraz Starosta Szczycieński Pan Jarosław Matłach.