BIP
menu

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Gawrzyjałki – działka numer: 358, obręb geodezyjny Gawrzyjałki oraz Kamionek – działka numer: 6/143, 6/142, 6/198 obręb geodezyjny Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno

2024-05-09 14:38:05 (ost. akt: 2024-05-09 14:41:06)Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Gawrzyjałki – działka numer: 358, obręb geodezyjny Gawrzyjałki oraz Kamionek – działka numer: 6/143, 6/142, 6/198 obręb geodezyjny Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej w miejscowościach: Gawrzyjałki oraz Kamionek, poprzez wykonanie jezdni asfaltowej o długości 382 mb w miejscowości Gawrzyjałki oraz jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 175 mb w miejscowości Kamionek w ramach przebudowy ww. dróg, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania wynosi: 537.721,00 zł