BIP
menu

Informacja Wojewody o tymczasowo przywróconej kontroli granicznej

2016-07-04 09:41:56 (ost. akt: 2016-07-04 10:51:32)
uwm

uwmSzanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 21 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo
kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
(Dz. U. z 2016 r. poz. 840). Powyższy akt prawny tymczasowo przywraca kontrolę na granicach
wewnętrznych strefy Schengen, tj. z Czechami, Niemcami, Litwą i Słowacją oraz w portach morskich
i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Kontrola będzie przywrócona od 4
lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Z uwagi na istotność powyższego zagadnienia dla migracji ludności, uprzejmie proszę
o zamieszczenie - w miarę możliwości - stosownych komunikatów na stronach internetowych
urzędów gmin czy tablicach ogłoszeń. Przykładowy komunikat o tymczasowym przywróceniu
kontroli granicznej można znaleźć na stronie MSWiA w zakładce „Aktualności”, pod adresem:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14704,Rozporzadzenie-o-tymczasowym-wznowieniukontroli-
na-granicach-weszlo-w-zycie.html.


Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału Spraw

Obywatelskich i Cudzoziemców

Agnieszka Boczkowska