BIP
menu

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

2015-06-10 14:33:18 (ost. akt: 2015-10-19 10:16:59)

Szczytno, dnia 16.09.2014 r.


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015, WÓJT GMINY SZCZYTNO zawiadamia Państwa o przesunięciu terminu wydania decyzji przyznającej stypendium do dnia: nie później niż 14 listopad 2014 r.Przyczyną niezałatwienia sprawy w kodeksowym terminie jest nieotrzymanie przez gminę środków finansowych z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów szkolnych.

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Czeczka
tel. (89) 623 25 96