BIP
menu

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

2016-08-19 08:49:02 (ost. akt: 2017-08-09 12:11:58)
stypendium

stypendiumInformujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2017 r.

Kryterium dochodowe wynosi:
1) 514 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;

Ważne:
W przypadku osób bezrobotnych – obowiązkowo trzeba przedstawić zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Zakres dochodów, które muszą zostać udokumentowane przy ubieganiu się o przyznanie stypendium szkolnego:

- wynagrodzenie za pracę,
- zasiłek rodzinny i dodatki stałe,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- stałe zasiłki z pomocy społecznej,
- emerytury, renty inwalidzkie,
- alimenty,
- zasiłek dla bezrobotnych,
- dodatek mieszkaniowy,
- stypendia socjalne,
- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego (1 ha przeliczeniowy – 288 zł),
- inne dochody (np. praca dorywcza).


Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, tj. za miesiąc sierpień 2017 r.


Wniosek o przyznanie stypendium