BIP
menu

Otwarcie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Płozy

2014-11-10 14:53:44 (ost. akt: 2015-04-13 11:07:03)

W dniu 24 sierpnia w miejscowości Płozy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowości Płozy” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy. Rezultatem opisywanego przedsięwzięcia jest utworzenie pierwszego w tej miejscowości terenu o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym.

Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia takich rezultatów jak: aktywizacja mieszkańców gminy, stworzenie miejsca do animacji lokalnej społeczności, stworzenie mieszkańcom miejscowości miejsca do spędzenia wolnego czasu, promocja aktywnego, zdrowego stylu życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonano wycinki zadrzewień i zakrzaczeń, wyrównano oraz ogrodzono przedmiotowy teren. Dodatkowo zamontowano ławki oraz kosze na śmieci. Partnerami projektu były OSP Płozy, OSP Olszyny oraz Stowarzyszenie „Pod Lipą” z Lipowca.

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Niezbędnego wsparcia udzieliła również Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, która umożliwiła uzyskanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie projektu, która następnie zostanie spłacona dzięki refundacji z PROW-u.