BIP
menu

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Wawrochach

2016-09-07 13:44:27 (ost. akt: 2016-09-07 13:48:59)
otwarcie boiska

otwarcie boiska

W dniu 1 września 2016 r. w miejscowości Wawrochy Gmina Szczytno odbyło
się oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Inauguracja nowego boiska odbyła się przy udziale m.in. Wójta Gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego, Z-cy Wójta Ewy Zawrotnej, Proboszcza Parafii Świętego Krzyża w Szczytnie ks. kan. mgr Andrzeja Wysockiego, Radnego Gminy Szczytno Krzysztofa Sikorskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Elżbiety Dziuban, Sołtys sołectwa Anety Kisiel oraz licznie zgromadzonych mieszkańców. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od wystąpień i uroczystego przecięcia wstęgi, a następnie poświęcenia płyty boiska , którego dokonał ks. kan. mgr Andrzej Wysocki.
Sportowego wyrazu całości uroczystości dodał pokaz uczniów Szkoły Podstawowej: Jakuba Koźlickiego – wielokrotny mistrz i wicemistrz w judo i Igora Szatkowskiego – wielokrotny mistrz i wicemistrz w jujitsu. W ich wykonaniu zgromadzeni goście obejrzeli profesjonalną rozgrzewkę, w której brali udział przedstawiciele każdej klasy.
Nowo otwarte boisko w Wawrochach to kolejny krok w kierunku rozwoju infrastruktury sportowej w naszej gminie. Dzięki nowo powstałemu obiektowi uczniowie mają możliwość czynnego uprawiania sportu. Osiągane sukcesy sportowe z pewnością przyczynią się do szerzenia sportowych idei i tym samym do promocji gminy Szczytno i jej mieszkańców.