BIP
menu

Ogłoszenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

2016-09-27 09:58:11 (ost. akt: 2016-09-27 10:02:55)
konsultacje społeczne

konsultacje społeczne

Autor: Monika Dąbkowska

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem rocznego programu współpracy
gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2017 r.
Przygotowano wstępny projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy,
który przedkładamy Państwu do konsultacji.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 12 października 2016 r. - można je składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej turystyka@ug.szczytno.pl, osobiście w sekretariacie urzędu, lub w pokoju nr 303.
Konsultacje programu dokonujemy na specjalnym druku dostępnym w pliku poniżej.
W poniższym pliku znajduje się również projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu.


Sprawę prowadzi:
Monika Dąbkowska
Tel. 623 25 96


Projekt Uchwały
Formularz