BIP
menu

Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016.239) pod nazwą „Szkolenie na stopnie w Ratownictwie Wodnym”.

2016-10-14 13:09:01 (ost. akt: 2016-11-21 12:10:12)
ratwonictwo wodne

ratwonictwo wodneI N F O R M A C J A


Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016.239) informuje, iż w dniu 10 października 2016 r. wpłynęła oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, na realizację zadania: „Szkolenie na stopnie w Ratownictwie Wodnym”.
Termin realizacji zadania: od 08 października 2016 r. do28 października 2016 r.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi do Urzędu Gminy w Szczytnie:
 na piśmie ( Pobierz Formularz ), pok. 303, lub
 przesyłając e-mail na adres: turystyka@ug.szczytno.pl.
Po rozpatrzeniu tych uwag biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych, zostanie podjęta decyzja w sprawie wniosku.
Decyzja w sprawie oferty jest jawna.


Sprawę prowadzi:
Monika Dąbkowska


Oferta