BIPBIP Archiwalny
menu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno

2016-11-25 11:00:03 (ost. akt: 2016-12-16 07:48:35)
Azbest

Azbest


Inwentaryzacja przeprowadzona w roku 2009 na terenie gminy Szczytno wykazała stosunkowo duże ilości materiałów zawierających azbest w istniejących budowlach i instalacjach na terenie gminy. Są to przede wszystkim pokrycia dachowe i izolacje, rury wodociągowe oraz różnego rodzaju materiały ociepleniowe. Ze względu na negatywny wpływ, jaki wywiera azbest na środowisko przyrodnicze ważnym zagadnieniem jest wyeliminowanie go poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających tę substancję. Do roku 2032 wyroby takie mają w całości zostać usunięte i zutylizowane. Gmina Szczytno w roku 2016 po raz kolejny podjęła takie działania. Realizacja zadania pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno obejmowała demontaż, paletowanie, transport i utylizację istniejących pokryć dachowych w obrębie 9 nieruchomości na terenie gminy Szczytno. Nieruchomości te zlokalizowane są w miejscowościach Zielonka, Korpele, Rudka, Lipowa Góra Zachodnia, Płozy, Szymany, Kamionek, Lipowiec, Trelkowo, Leśny Dwór, Niedźwiedzie, Wawrochy, Siódmak, Gawrzyjałki, Lemany, Jęcznik. Całość przeprowadzona została w lipcu i sierpniu br.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy zaangażowaniu środków finansowych właścicieli nieruchomości objętych zakresem projektu oraz dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi - Usuwanie azbestu. Gmina Szczytno wzięła na siebie rolę wnioskodawcy i koordynatora zadania. Dokonała także rozliczenia rzeczowego i finansowego operacji.
W wyniku tego działania 74,046 tony materiałów zawierających azbest zostało zdemontowane, wywiezione i przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych. Cel zadania został osiągnięty w całości, a efekty będą odczuwalne w czasie.
Wykonawcą zadania była Firma Paź Bogusław AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”, Świniary Stare BN, 27 670 Łoniów.
W następnych latach Gmina Szczytno przewiduje kontynuację tego typu działań.

Opracował: Jan Lisiewski