BIPBIP Archiwalny
menu

Pozostałe rejestry/ewidencje Urzędu Gminy Szczytno

2017-01-02 08:26:04 (ost. akt: 2018-06-25 11:33:55)

Centralny rejestr kancelaryjny
Symbol rejestru/ewidencji: ROO-S.1610
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Ogólno-Organizacyjny
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIECentralny rejestr skarg i wniosków
Symbol rejestru/ewidencji: ROO-S.1510
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Ogólno-Organizacyjny
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry skarg i wniosków
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIERejestr inwestycji i obiektów uciążliwych dla środowiska
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry i ewidencje związane z ochroną środowiska
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIERejestr opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry i ewidencje związane z ochroną środowiska
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIEEwidencja sprzedaży mienia komunalnego
Symbol rejestru/ewidencji: 721
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry i ewidencje związane z zamówieniami publicznymi i przetargami
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIEEwidencja zamówień publicznych
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry i ewidencje związane z zamówieniami publicznymi i przetargami
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIERejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Sekretarz Gminy Szczytno
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry i ewidencje dot. działalności organów wykonawczych jednoosobowych
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIERejestr przepisów porządkowych
Symbol rejestru/ewidencji: BR.0007
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Ogólno-Organizacyjny
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych
Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK
Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Dane udostępniane są w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu.Rejestr aktów prawa miejscowego
Symbol rejestru/ewidencji: BR.0710
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Ogólno-Organizacyjny
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych
Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK
Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Dane udostępniane są w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu.Ewidencja informacji umieszczonej w Urzędowej Tablicy Ogłoszeń
Symbol rejestru/ewidencji: ROO-S.0050
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Ogólno-Organizacyjny
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Ewidencja informacji umieszczanych na urzędowych tablicach ogłoszeń
Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK
Rejestr znajduje się na właściwym stanowisku merytorycznym.Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez radnych
Symbol rejestru/ewidencji: BR.2124
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Ogólno-Organizacyjny
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Ewidencje dot. składanych oświadczeń majątkowych
Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK
Rejestr znajduje się na właściwym stanowisku merytorycznym.Ewidencja oświadczeń majątkowych składanych przez kier. jedn. organizacyjnych
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Sekretarz Gminy Szczytno
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Ewidencje dot. składanych oświadczeń majątkowych
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIEEwidencja oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez prac. Urzędu
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Sekretarz Gminy Szczytno
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Ewidencje dot. składanych oświadczeń majątkowych
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIERejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
Symbol rejestru/ewidencji: ROO-S.1710
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Ogólno-Organizacyjny
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry związane z działalnością kontrolną
Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK
Rejestr znajduje się na właściwym stanowisku merytorycznym.Ewidencja ludności
Symbol rejestru/ewidencji: ROO-EL.5341
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Ogólno-Organizacyjny
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIEEwidencja pojazdów
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Finansowo Podatkowy
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIEEwidencja działalności gospodarczej
Symbol rejestru/ewidencji: 7330
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Finansowo Podatkowy
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa
Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK
Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Informacja pod numerem telefonu
(089) 623-25-90Rejestr stowarzyszeń
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji
Typ rejestru/ewidencji: Rejestr
Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIEEwidencja udzielonych zwolnień i ulg podatkowych
Symbol rejestru/ewidencji: ---
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Finansowo Podatkowy
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIEEwidencja szkół i placówek niepublicznych
Symbol rejestru/ewidencji: SO
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji
Typ rejestru/ewidencji: Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych
Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE