BIP
menu

Informacja o wygaśnięciu dowodów osobistych

2017-01-10 08:21:33 (ost. akt: 2017-01-10 08:25:23)

PRZYPOMINAMY, ŻE DOWODY OSOBISTE
WYRABIANE W ROKU 2007
W ROKU OBECNYM TRACĄ WAŻNOŚĆ.

(należy wystąpić o wymianę, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).

Dokumenty: wniosek o wydanie dowodu osobistego
wraz z dołączonym aktualnym zdjęciem dowodowym
(nie starszym niż 6 miesięcy)

należy składać w Urzędzie Gminy, ul. Łomżyńska 3,
I piętro pokój 110.
Czas oczekiwania na dowód: około 4 tygodni,
(może ulec wydłużeniu).Jednocześnie przypominamy, że dowody wyrabiane osobom pełnoletnim:
w 2005 roku utraciły ważność w 2015 roku;
w 2006 roku utraciły ważność w 2016 roku;

Prosimy o sprawdzenie daty ważności posiadanych dokumentów tożsamości.
(DATA WAŻNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ POD HOLOGRAMEM NA STRONIE ZE ZDJĘCIEM).


UWAGA!
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej należy złożyć w siedzibie dowolnej gminy wypełniony formularz WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO w postaci elektronicznej, należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Pouczenie:
1. UWAGA!!! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  uruchomiło  na platformie ePUAP2 www.ePUAP.gov.pl centralną  usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.
2. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP (loginu i hasła) które służą do  zalogowania się na stronie oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
3. Instrukcja założenia konta na tej platformie znajduje się na stronie www.ePUAP.gov.pl.
4. W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego na  stronie ePUAP2  należy odszukać: w Katalogu spraw/ Sprawy obywatelskie/dokumenty tożsamości usługę o nazwie Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego, następnie  zalogować się na portal ePUAP2,  wypełnić   znajdujący się tam Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i przesłać  go do organu dowolnej gminy.  
5. Administratorem strony internetowej ePUAP2 jest Ministerstwo Cyfryzacji  www.mac.gov.pl.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie elektronicznej należy dołączyć:
plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
w przypadku osoby  osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z odwzorowaniem cyfrowym orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)
w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z odwzorowaniem cyfrowym zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć przy odbiorze dowodu osobistego