BIP
menu

PROJEKT „SOŁECKI LIDER AKTYWIZUJE WIEŚ”

2017-06-23 13:20:48 (ost. akt: 2017-07-03 10:34:28)
lider

lider


Gmina Szczytno we współpracy z Stowarzyszeniem Mazurskie Olszyny oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Lipowcu jest realizatorem PROJEKTU „SOŁECKI LIDER AKTYWIZUJE WIEŚ”.


PROJEKT „SOŁECKI LIDER AKTYWIZUJE WIEŚ” to spotkania szkoleniowo - warsztatowe dla sołtysów i członków rad sołeckich z Gminy Szczytno, których celem jest skuteczne podejmowanie działań oddolnych na rzecz społecznego rozwoju mieszkańców wsi, poprzez podniesienie kompetencji sołtysów i członków rad sołeckich jako lokalnych liderów.

Projekt realizowany ze środków mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2” dofinansowany przez MRPiPS w ramach FIO.


loga