BIPBIP Archiwalny
menu

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r

2017-09-28 15:15:48 (ost. akt: 2017-10-20 09:13:10)
logo

logo


Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2018 r.

Przygotowano wstępny projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy, który przedkładamy Państwu do konsultacji.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 12 października 2017 r. - można je składać za pośrednictwem poczty elektronicznej promocja@ug.szczytno.pl, osobiście w sekretariacie urzędu, lub w pokoju nr 303.

Konsultacje programu dokonujemy na specjalnym druku dostępnym w pliku poniżej.
W poniższym pliku znajduje się również projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu.


Sprawę prowadzi:
Monika Dąbkowska
Tel. 623 25 96


Projekt uchwały
Formularz Konsultacji

Wyniki konsultacji