BIP
menu

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

2018-02-14 13:22:19 (ost. akt: 2018-02-14 13:58:45)Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem
Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś –
dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski
Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa,
problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie:
www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne
nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie
inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy
lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory
zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl
tel. 695 116 110; 22 86403 90; fax 22 864 03 61.
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu,
Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej
www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Ogłoszenie konkursu
Karta zgłoszeniowa
Regulamin