BIP
menu

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

2018-03-27 08:54:59 (ost. akt: 2018-03-27 08:59:42)
logo

logo

W piątek 23 marca 2018 r. Wójt Gminy Szczytno Pan Sławomir Wojciechowski oraz Zastępca Skarbnika Pani Jolanta Godlewska podpisali umowę z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Św Walentego w Lipowcu reprezentowaną przez Księdza Andrzeja Golon, na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich witraży presbiterium przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem: A – 3873 położonym w Lipowcu. Parafia otrzymała dotację w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

ksiądz 2


ksiądz 3


ksiądz 1