BIP
menu

Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi" laureatem w wojewódzkim konkursie „Ptaki – literackie i fotograficzne impresje”

2018-04-10 13:00:20 (ost. akt: 2018-04-11 14:47:53)
logo

logo


Dzieci z Gminnego Przedszkola w Lipowcu „Jasia i Małgosi” z grupy „Motylki” - i z oddziału w Kamionku z grupy „Kropeczki” wraz z nauczycielami: panią Wanda Gawryszewską i Krystyną Kowalczyk-Sawicz - wzięły udział w pierwszej edycja konkursu wojewódzkiego organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej - ”Ptaki – literackie i fotograficzne impresje” – zrealizowanym w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zajęły II miejsca. 7 kwietnia 2018 r. – w sobotę dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami zostali zaproszeni na konferencję podsumowującą konkurs i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów do Muzeum Przyrody w Olsztynie. Pracą konkursową było wykonanie albumu (najlepiej przez kilkoro przedszkolaków ), składającego się co najmniej z 6 fotografii przedstawiających różne ptaki z ornitofauny Polski. Komentarzem do każdej fotografii miał być tekst zaczerpnięty z literatury pięknej (wiersz, fragment prozy lub dramatu), mówiący o ptaku z tej fotografii. Nauczycielki podjęły współpracę z pracownikami Gminnej Biblioteki w Lipowcu – Panią Edyta Bednarczyk i w Kamionku - Panią Katarzyną Napiórkowską. Celem konkursu było: ukazanie uczestnikom bioróżnorodności ornitofauny najbliższej okolicy przedszkola; spopularyzowanie wśród dzieci wiedzy na temat biologii i zachowań ptaków; podniesienie umiejętności dzieci w zakresie rozpoznawania gatunków ptaków; propagowanie wśród dzieci postawy proekologicznej w zakresie poszanowania
i ochrony bioróżnorodności ptaków; rozwijanie zainteresowania przyrodą i sposobami dokumentowania jej obiektów; rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży; uczczenie Światowego Dnia Ptaków; motywowanie nauczycieli do współpracy międzyprzedmiotowej przy realizacji projektów edukacyjnych; zaktywizowanie środowiska placówki (m. in. rodziców, grona nauczycielskiego). Fundatorem atrakcyjnych nagród dla laureatów konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – dzieci otrzymały dyplomy i wiele ciekawych nagród do wykorzystania podczas obserwacji przyrody i rozwijania zainteresowań ornitologicznych. Dziękujemy organizatorom pracownikom WM ODN Pani Alicji Szarzyńskiej i Wojciechowi Tańskiemu za organizację tak przemyślanego konkursu.

Tekst: Jolanta Ludwiczak