BIP
menu

Regulamin konkursu dożynkowego: stoisko gminne

2015-07-27 12:00:00 (ost. akt: 2015-08-04 11:49:25)
dozynki

dozynki

Dożynki Gminne Olszyny 2015

Regulamin konkursu dożynkowego: stoisko gminne


I Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Gmina Szczytno i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu

II Miejsce konkursu - Dożynki Gminne Olszyny 2015.
III Termin konkursu – 23 sierpnia 2015 r.

IV Cel konkursu
Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej
Rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym przygotowaniem stoiska.
Promocja dorobku kulturalnego wsi
Aktywizacja lokalnej ludności
Integracja społeczności lokalnej.


V Kryteria oceny
Stoiska gminne będą oceniane według skali od 1 do 5, w każdej kategorii. Maksymalnie będzie można uzyskać 25 punktów:
Materiał wykorzystany do dekoracji stoiska
Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, kompozycja, oryginalność, nowatorski pomysł)
Oryginalność produktów jako element dziedzictwa kulturowego
Wygląd, smak i zapach produktów prezentowanych na stoiskach
Sposób ekspozycji i jakość obsługi.


VI Uczestnicy konkursu
Udział w konkursie na najładniejsze stoisko dożynkowe mogą wziąć Sołectwa z Gminy Szczytno.
Jedno sołectwo może przygotować jedno stoisko sołeckie .
Sołectwa zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces do 10.07.2015 r.
Stoiska sołeckie zgłoszone do konkursu powinny być rozstawione na placu dożynkowym w wyznaczonym miejscu przez organizatora do godziny 1030.
Stoisko gminne wystawione do konkursu powinno być wyposażone w gaśnicę proszkową GP6
Organizator zabezpiecza energię elektryczną, natomiast uczestnicy konkursu we własnym zakresie zabezpieczają przewód elektryczny o długości minimum 25mb
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie stoiska sołeckiego oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Gminy Szczytno i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu.


VII Przebieg konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu dożynek – 23 sierpnia 2015 r.
W konkursie zostanie wyłonione I, II i III miejsce.
Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa.
Komisja pracę rozpocznie o godzinie 1100.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów dożynkowych ok. godz. 1600.
Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna.
Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.


VIII Postanowienia końcowe
Regulamin konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Szczytno http://ug.szczytno.pl/.