BIP
menu

Regulamin konkursu dożynkowego: wieniec dożynkowy

2015-07-27 12:00:00 (ost. akt: 2015-08-04 11:52:31)
dozynki

dozynki
Dożynki Gminne Olszyny 2015

Regulamin konkursu dożynkowego: wieniec dożynkowy


I Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Gmina Szczytno i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu

II Miejsce konkursu - Dożynki Gminne Olszyny 2015.

III Termin konkursu – 23 sierpnia 2015 r.

IV Cel konkursu
Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej
Rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym wykonaniem wieńców dożynkowych.
Promocja dorobku kulturalnego wsi
Aktywizacja lokalnej ludności
Integracja społeczności lokalnej.


V Kryteria oceny
Wieńce dożynkowe będą oceniane według skali od 1 do 5, w każdej kategorii. Maksymalnie będzie można uzyskać 25 punktów:
wykorzystanie płodów rolnych (kłosy, zboża, ziarno, słoma, zioła, warzywa, owoce, kwiaty, itp.),
estetyka i poziom wykonania (kompozycja, kształt, kolorystyka),
elementy symboliki i tradycji ludowej,
technika wykonania wieńca, stopień trudności;
ogólny wyraz artystyczny.VI Uczestnicy konkursu
Udział w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy mogą wziąć Sołectwa z Gminy Szczytno.
Jedno sołectwo może przygotować jeden wieniec dożynkowy .
Sołectwo zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces do 10.07.2015 roku
Wieńce zgłoszone do konkursu powinny znaleźć się na placu dożynkowym wyznaczonym miejscu przed sceną główną do godziny 1030.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie wieńca oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Gminy Szczytno i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu.

VII Przebieg konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu dożynek – 23 sierpnia 2015 r.
W konkursie zostanie wyłonione I, II i III miejsce.
Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa.
Komisja pracę rozpocznie o godzinie 1100.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów dożynkowych ok. godz. 1600.
Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna.
Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.


VIII Postanowienia końcowe
Regulamin konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Szczytno http://ug.szczytno.pl/.