BIP
menu

Dotacja na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gawrzyjałki i Płozy

2018-07-06 15:21:17 (ost. akt: 2018-07-06 15:34:00)
logo

logo

Gmina Szczytno podpisała umowę dotacji na zakup sprzętu dla jednostek OSP Gawrzyjałki i OSP Płozy po 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) dla każdej jednostki – w ramach dofinansowania z budżetu powiatu szczycieńskiego w formie dotacji celowej. Wierzymy, że dzięki środkom finansowym z budżetu Powiatu ochotnicze straże pożarne będą mogły choć w nieznacznym stopniu doposażyć się w potrzebny sprzęt, a przez to lepiej służyć społeczeństwu.