BIP
menu

„Aktywny senior- Siła jest w nas”

2018-09-24 11:11:43 (ost. akt: 2018-09-24 11:14:13)
logo

logo
W czwartek 20 września wicewójt gminy Szczytno Ewa Zawrotna, burmistrz Szczytna Danuta Górska i prezes Fundacji Kreolia Joanna Gawryszewska podpisały porozumienie którego przedmiotem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Aktywny senior - Siła jest w nas”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Pieniądze będą pochodziły z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ubiegać będzie się o nie Fundacja Kreolia pod przewodnictwem Joanny Gawryszewskiej. Dzięki temu jest szansa, że Fundacja pozyska 200 tys. zł.Program ASOS ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Konkurs na projekt będzie ogłoszony na przełomie października i listopada. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do końca roku. Realizacja przewidziana jest na rok 2019.