BIPBIP Archiwalny
menu

rozdanie nagród - Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci

2015-08-21 09:04:21 (ost. akt: 2015-08-21 09:06:05)
rozdanie nagród

rozdanie nagród

W dniu 30 lipca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rudce odbyło się rozdanie nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za osiągnięcia w dziedzinie oświaty, kultury oraz sportu.
W ramach ww. programu wręczono 71 nagród w dziedzinie oświaty na uczniów klas IV- VI Szkół Podstawowych oraz 37 nagród dla uczniów Gimnazjów. Ponadto, zostały wręczone 3 nagrody w dziedzinie kultury oraz 22 nagrody w dziedzinie sportu. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody pieniężne. Dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w dziedzinie oświaty była to kwota 450 zł, dla uczniów gimnazjów 530 zł. Natomiast dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu kwota uzyskanej nagrody była uzależniona od osiągniętych osiągnięć i znajdowała się
w przedziale 300- 450 zł.
60 uczniów otrzymało nagrodę w dziedzinie oświaty w ramach Lokalnego Programu zarówno w I jak i w II półroczu roku szkolnego 2014/2015. Ponadto, 8 uczniów otrzymało podwójną nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie oświaty i sportu, bądź w dziedzinie oświaty i kultury.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!